Közösségi ökolakópark Malmöben

Malmö, Svédország

A probléma

Ökolakópark

A malmö-i Augustenborg lakópark az 50-es években épült a háború utáni fellendülés időszakában, önálló széntüzelésű hőerőművel. A területet úgy tervezték, hogy optimális mennyiségű napfényt kapjon, lakásai az ötvenes évek sztenderdjeinek megfeleltek. Az épületek energiafelhasználása azonban nagyon pazarló volt. Az alacsony energiahatékonyságnak köszönhetően a lakosokat magas energiaszámlák sújtották.

A kezdeti fellendülés ellenére a 80-as évektől kezdve Malmö e kerületének fizikai állapota egyre romlott, különböző etnikumú lakosainak egyre nagyobb gazdasági kihívásokkal kellett megbirkózniuk, miközben egyre jobban nélkülöztek. Sok lakos elköltözött, maguk után hagyva számos lakatlan lakást. A terület komoly környezeti problémákkal nézett szembe: sokszor elöntötte a víz a nem megfelelő csatornázás, az agyagos talaj és a víz számára áthatolhatatlan talajfelszín miatt. Lakosai körében sok egészségügyi probléma volt a szegényes csatornázásnak, a nem megfelelően kezelt szennyvíznek, valamint a magas munkanélküliségnek köszönhetően. 

Probléma típusa(i): 
Emberi egészség
Épített környezet
Extrém időjárási események
Vízgazdálkodás (csapadékvíz, árvíz, aszály)
Zöld felületek, természetes élővilág

A megoldás

Az Öko-szomszédság (Ekostaden) projekt integrált megközelítésen keresztül próbálta a terület összetett problémáit kezelni úgy, hogy környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag egyaránt fenntarthatóvá varázsolja.

Az 1998-ban indult kezdeményezésnek köszönhetően 10.000 m2 zöldtetőt alakítottak ki, egy nyitott csapadékvíz-kezelő rendszert állítottak fel, korszerűsítették a hulladékgyűjtési infrastruktúrát és zöld közterületeket hoztak létre. A csapadékvíz elszivárgása az előző időszakhoz képest a felére csökkent, a terület biológiai sokfélesége pedig 50%-kal nőtt, amely hozzájárul a klímaváltozáshoz történő jobb alkalmazkodáshoz.

Az energiahatékonyságot javító felújítás 1600 lakást érintett, amely a kerület teljes lakásállományának közel 90%-a. Ezen túlmenően 400 m2 napkollektort, egy hőszivattyút és 100 m2 napelemet létesítettek, hogy a lakópark energiaellátása környezetkímélőbbé váljon. A megújuló energiaforrásokból származó, fel nem használt energiát a kerület fűtési rendszerébe kötötték be.

A projekt keretében továbbá a tömegközlekedés zöldítése, telekocsi-rendszer, városi organikus gazdálkodás valósult meg. A projekt során kialakított zöld városi terek közösségi térként és egyben városi csatornarendszerként működnek.

 

A projekt összesen 28 millió amerikai dollárba került, megvalósulását Malmö önkormányzata kezdeményezte. A város önkormányzata, az EU és a svéd állam is szerepet játszott a projekt finanszírozásában.

Tanulságok

A kezdeményezés egyik előnye, hogy nincsenek szoros határidők, azaz fejleszteni bármeddig lehet az adott területet. Mindez lehetőséget teremt arra is, hogy a múlt hibáit orvosolják. A tervek megvalósítása során rendszeresen monitorozzák az elért eredményeket, értékelik és elemzik azokat. Többek között ellenőrzik, hogy a különböző fejlesztéseknek köszönhetően az energiahatékonyság milyen mértékű vagy a zöldtető-felület nagysága hogyan változik a kerületben, és mindez milyen környezeti és társadalmi hatással bír. A rendszeres nyomon követés lehetővé teszi a folyamatos fejlesztést.

A projektben nagy hangsúlyt fektettek az innovációra, és a helyi kezdeményezések támogatására. Az önkormányzat teret adott az innovatív ötleteknek, helyi kezdeményezéseknek és támogatta a helyi kisvállalkozások létrehozását, amelyek szintén hozzájárultak a projekt sikerességéhez. Ezzel összhangban az önkormányzat folyamatosan egyeztet a helyi lakosokkal a még mindig fejlesztésre szoruló területekről.

A malmöi önkormányzat az egész projekt tervezését, kivitelezését és koordinációját felvállalta. Mindezen túl anyagi támogatással is hozzájárult a kezdeményezés sikerességéhez. Az önkormányzat elhivatottsága további politikusok és egyéb döntéshozók támogatását, lelkesedését és egyetértését hozta magával, melyek meghatározó szerepet töltöttek be a sikeres megvalósításban. 

A projekt egyik kulcsfontosságú üzenete, hogy a közösségi részvétel meghatározó a sikeres megvalósításhoz. A projekt koordinátorai biztosították a megfelelő információáramlást, amelynek köszönhetően a lakosok bármikor tájékozódhattak a megvalósulás állásáról, és ahhoz véleményt, javaslatot fűzhettek.

Kapcsolat

Név: 
Trevor Graham, City of Malmö and MKB Housing Co. Malmö Miljöförvaltningen

Letölthető anyagok

További információ

  • Malmö honlap
  • Cikk
  • Winner of the World Habitat Awards 
  • Kazmierczak, A. and Carter, J. (2010) Adaptation to climate change using green and blue infrastructure. A database of case studies.