Idegenhonos és inváziós fajirtás

Csévharaszt, Nagykőrös

A probléma

Az agresszíven terjedő, idegenhonos növények jelentős problémát okoznak, mivel kiszorítják az őshonos fajokat. Nemcsak a természetvédelem szempontjából fontos őshonos fajokat, hanem sokszor megjelennek szántóföldeken vagy más célú növénytermesztési területeken, ahol pedig a termelők számára fontos terményt szorítják ki. Ezek a fajok sokszor azért is tudnak inváziós jelleggel terjedni, mert irtásuk rendkívül nehéz.

Az idegenhonos és inváziós fajok olykor kereszteződnek a honos fajokkal, illetve vannak közvetlen mérgező hatású fajok is. Élősködők vagy kórokozók hordozói is lehetnek, továbbá a beporzási tevékenységet is megzavarhatják. Az invazív fajok csökkenthetik a mezőgazdasági és erdészeti terméshozamokat, emellett a talaj minőségének romlásához is vezetnek. Az invázió hatása megjelenhet az ingatlanok értékében, a turisztikai bevételek csökkenésében. Néhány invazív faj, mint a keserűfű, képesek arra, hogy súlyos károkat okozzanak az infrastruktúrában, a vízelvezető-rendszerekben, a közművekben és a betonfelépítményekben, ezáltal növelve azok fenntartási költségeit. Néhány inváziós növényfaj rendkívül gyúlékony, amelyek megzavarhatják a természetes tűz ciklusokat, illetve növelik a tüzek gyakoriságát.

Ilyen, távoli vidékekről behurcolt özönnövény az akác, a kései meggy, a bálványfa, a zöld juhar és a selyemkóró is.

Sok invazív faj a megváltozott klímakörülmények miatt tudja „megvetni nálunk a lábát”. A felmelegedés miatt olyan körülmények alakul ki a betelepült fajok számára, melyek hasonlítanak eredeti élőhelyükhöz. Másrészről ezek a fajok nagyobb alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, így megvan az a tulajdonságuk, hogy olyan helyen is megélnek, melynek adottságai némileg eltérnek az őshonos élőhelyüktől.

Ezen kívül a közlekedés, a talajpusztulás és környezetterhelő mezőgazdasági rendszerek, inváziós jelleget mutató nem őshonos fajok terjedéséhez, új kártevők megjelenéséhez vezethetnek. Az éghajlatváltozás és a földhasználat változásai tovább erősíthetik a biológiai inváziók negatív hatásait.

Az inváziós jelleget nem csak a növények mutathatnak, hanem az állatok is. Új, eddig a hazai környezetben ismeretlen kártevők jelennek meg.

Probléma típusa(i): 
Emberi egészség
Mezőgazdaság, helyi gazdaság
Zöld felületek, természetes élővilág

A megoldás

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkban történő invazív fajok visszaszorítását a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) és Pozsony Térségi Természetvédelmi Egyesület (BROZ) végezte öt magyarországi és három szlovákiai helyszínen, ártéri és homoki területeken. Magyarországon jelentős beavatkozás az Ipoly-völgyben, a dunai szigeteken, Csévharaszton és Nagykőrösön folynak.

A program többféle tevékenységet integrálva valósította meg az inváziós növények elleni védekezést: 

A szakmai előkészítő tevékenység során részletesen felmérték a területet, összegyűjtötték a korábbi tapasztatokat, kezelési ismereteket.

Az aktív kezelési munkák során Szlovákiában 3, a DINPI működési területén 5 helyszínen, ártéri és homoki élőhelyeken fajspecifikus kezeléseket valósítottak meg, összesen 645 hektár területen.

A szemléletformálás és szakmai tapasztalatcsere célja az özönnövények visszaszorításában leginkább érintett, vagy legnagyobb lehetőségekkel bíró gazdálkodó és kezelő szervezetek, valamint a szakági érdeklődők bevonása, tájékoztatása volt.

Bizonyos fajok irtását önkéntes munka segítségével végezte a Nemzeti Park. Ezekben a folyamatokban tudott segíteni a helyi lakosság. Időnként iskolás csoportokat is szerveztek, például a Szentendrei-szigeten selyemkóró irtására.

A programot a LIFE+ Nature projektet HUSK forrásból az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési program finanszírozta.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2012. augusztus 1 - 2015. május 31.

Megoldás típusa(i): 
Ökológiai jellegű megoldás
Részvételi jellegű megoldás
Finanszírozás típusa(i): 
Hazai pályázati forrás
Nemzetközi pályázati forrás

Tanulságok

A helyi alkalmazkodás fontos eleme lehet az inváziós, idegen honos fajok elleni védekezés. Az önkormányzatoknak fontos szerepe lehet az inváziós növények terjedésének megállításában: helyi akciókat szervezhetnek, beépíthetik a területhasználati szabályozásokba az inváziós növények megjelenésének monitorozását, illetve kötelezhetik az ingatlantulajdonosokat egyes fajok irtására.

A helyi önkormányzatok partnerséget hozhatnak létre a nemzeti park igazgatóságokkal, természetvédő közösségekkel. Fontos az érintett szereplők, szakértők, a lakosság és a területen tevékenykedő gazdák felvilágosítása, a velük való párbeszéd, és az emberek bevonása az irtási munkálatokba.

Nagyon fontos azon területek felmérése, szakszerű monitorozása, ahol bizonyos inváziós fajok megtelepedtek, elszaporodtak. Az önkormányzatok a lakosság segítségére építve ebben is aktív szerepet vállalhatnak. Ez mind fontos eleme lehet egy inváziós fajok által uralt, természetvédelmi szempontból fontos terület helyreállításának, állapotjavításának. 

 

Kapcsolat

Név: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Letölthető anyagok

További információ

 

 • A Duna Ipoly Nemzeti Park honlapja
 • A KvVM Ternlszetvédelmi Hivatal Tanulmánykötetei 9
 • A HUDI20026 Ipoly-völgy kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület fenntartási terve
 • Küzdelem az özönnövények ellen a Duna árterén 
 • Élőhely-megőrzési projekt
 • PannonGYEP weboldala
 • A Duna Ipoly Nemzeti Park honlapja
 • A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9., BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON, ÖZÖNNÖVÉNYEK: 
 • A PANNON GYEPEK ÉLOHELYKEZELÉSE MAGYARORSZÁGON című LIFE Nature projekt (LIFE05 NAT/HU/000117) összefoglaló jelentése 2006-2010
 • A HUDI20026 Ipoly-völgy kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület fenntartási terve
 • Küzdelem az özönnövények ellen a Duna árterén
 • A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK AZ INVAZÍV FAJOKRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS STRATÉGIA FELÉ
 • Invasive Species Council of British Columbia: Invasive Species Toolkit for Local Government, Information for Local Government, Developers and Real